Sản phẩm Tây Nguyên

Đặc sản tây nguyên, đặc sản miền núi và các đặc sản khác ở tây nguyên

New Bảng tin

Sản phẩm Tây Nguyên 7 Năm trước
Rượu cần 12 lít truyền thốngSản phẩm truyền thống, uống bằng cần hút. Hương vị đăc trưng của dân tộc Ê Đê - M'Nông của Buôn Ma Thuột cay - nồng - vị ngọt của nếp hương và vị men của lá cây núi rừng tây nguyên hùng vĩ.
Sản phẩm Tây Nguyên 7 Năm trước
Rượu cần 09 lít truyền thốngSản phẩm truyền thống, uống bằng cần hút. Hương vị đăc trưng của dân tộc Ê Đê - M'Nông của Buôn Ma Thuột cay - nồng - vị ngọt của nếp hương và vị men của lá cây núi rừng tây nguyên hùng vĩ.
Sản phẩm Tây Nguyên 7 Năm trước
Rượu cần 04 lít truyền thốngSản phẩm truyền thống, uống bằng cần hút. Hương vị đăc trưng của dân tộc Ê Đê - M'Nông của Buôn Ma Thuột cay - nồng - vị ngọt của nếp hương và vị men của lá cây núi rừng tây nguyên hùng vĩ.